1. www.wn.de
  2. >
  3. Freizeit
  4. >
  5. Hueoewelspaeoene
  6. >
  7. Wortbeitrag zu den 39. Kultur- und Heimattagen: Mittel gegen Netzungeheuer

  8. >

De Graute Bro’ër tüërt up di

Wortbeitrag zu den 39. Kultur- und Heimattagen: Mittel gegen Netzungeheuer

Dao hät wel üm dat Mönsterland,

wn

Europa un de Weld

en ächtertüksk fien Net uutspand,

met dat he raibert, stält.

He grip sik, wat he kriegen kan,

engaol wan, wao un wu,

heel stiekum altied. Miärk di, Man:

Big Brother’s watching you.

Al ’s Muorns luërt he de SMS

di af un läs iähr met.

Wan ’s Meddags du ’ne E–Mail häs,

kent he de auk. Ik wedd’.

Un sägs dien Wicht an’t Telephon:

„Genacht un slaop guëd, du!“,

kans aohne em auk dat nich doon.

Big Brother’s watching you.

Waohen du föhrs un wao du blifs,

he weet et stantepee,

weet auk, wat du in’t Bedde drifs,

geiht met di up’t WC.

Et geldt för Linke, SPD,

för Gröne, CDU,

för AfD, för FDP:

Big brother’s watching you.

He kik düör Gliewen, un in Höök’

sit he, de nümsnich süht,

en Grüggel, en Elektro–Spöök,

maol naige un maol wied.

He gif sik guorg, he gif sik frum,

de Gaudeif, de Fillu,

verköf doch alle Weld för dum:

Big Brother’s watching you.

He is kien Bro’ër. He wil di wat,

wil üöwer us de Macht,

is friätig un wärd nienich sat,

krig ümmer no mähr Smacht.

Wilt ji ju dao nich defendeern

glieks, fix un forts un nu?

Vüöran! Nix help’t, sik to verfeern.

Big Brother’s watching you.

Gif’t tiëgen düssen Fent Medßin?

Ik denk, dat’k dao wat weet,

en Middel, stark un no so fien.

Dat brengt den Kärl in Sweet:

Küërt, schrieft doch drieste mönstersk Plat.

Dat trek drbi! Mi düch,

de Nuët is för em viëls to hat.

Jau, Plat, dat kann he nich.

Drüm reselveert ju, leiwe Lüü,

lärt, spriäkt un pliägt dat Plat!

Verleist den Mood nich, sied nich schüü!

Plat mäk den Kärl malad!

Jau, haugmodern sind ji, wan ji

de Spraoke ästimeert

un leif häbt! Lüde, glaift et mi:

Se is de Leiwe wärd.

Hannes Demming

Startseite